); BrHd2GkuCP69fRuOVWHQZumZkrU-sxRPbnWLtJ2Kt-I
Hotline tư vấn miễn phí: 0971160333 sales@ideatvc.com

iDeaBlog

Ý tưởng tạo nên sự khác biệt

Bạn Biết Gì Về Tổ Chức Sự Kiện.?

Ngày nay, những sự kiện đang dần trở nên quen thuộc và ngày một gia tăng, cho thấy vai trò quan trọng của nghề tổ chức sự kiện đối với các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp. Tỉ mỉ, cẩn trọng là yếu tố cần có khi làm sự kiện

Có Nên Làm Video Giới Thiệu Doanh Nghiệp?

Nhiều người vẫn cho rằng, việc làm video giới thiệu doanh nghiệp không quan trọng mà quan trọng là chất lượng sản phẩm hoặc dịch vụ của mình. Đó là một sai lầm….